Vill du att jag kommer och föreläser?

Sedan 2009 har Cecilia varit en uppskattad föreläsare. Hon anlitas bland annat av universitet, landsting, företag, patientorganisationer, studieförbund och olika föreningar. Hennes eget favoritområde är motivation, hur vi kan hitta det som är riktigt viktigt för oss och hur vi kan börja ta steg i den riktningen hur livet än ser ut runtomkring oss. Detta kan till exempel appliceras vid olika former av organisations-, livs-, eller beteendeförändringar, stress- och konflikthantering, det är också en trevlig och inspirerande stund för åhöraren. Föreläsningarna innefattar ofta praktiska övningar som lockar till skratt och igenkänning samt leder till aha- upplevelser och sätter fart på deltagarnas tankeprocesser. Vill du boka in Cecilia som föreläsare? Fyll i kontaktformuläret med din förfrågan så tar vi kontakt med dig!