Väljer du att leva som ett rö för vinden - eller ett stabilt träd av kärlek?

Aldrig har mänskligheten haft bättre förutsättningar för god hälsa än nu. Livslängden har ökat. Behandlingar av olika sjukdomar har blivit bättre. De ekonomiska förutsättningarna är bättre. Det finns fortfarande människor som inte har tillräcklig tillgång till mat, friskt vatten, vård och skola men golvet har ändå lyfts.

Samtidigt har människor aldrig haft så stor risk att bli deprimerade, få ätstörningar, bli utbränd, vara beroende och brottas med ångest.

Hur kan det här komma sig?

Allt bottnar i en och samma sak. Vårt medvetande, vårt tänkande organ, vår hjärna.

Det är vår fantastiska förmåga att tänka som gjort att vi kan lösa problem, att vi kan hitta nya vägar och skapa bättre förutsättningar.

Samma förmåga gör dock också att vi fastnar i tanke- och beteendemönster. Det är samma förmåga som ger oss möjlighet att hitta på saker som internet, mobiltelefoner och mediciner som också får oss att fastna i kamp eller flykt.

Men det är inte tankarna i sig som är problemet, det är hur vi förhåller oss till dem.

Om du sitter mer och läser det här, tänk att du ska ställa dig upp nu - verkligen smält ihop med tanken att du ska ställa dig upp... och så sitter du kvar (om du står gör det motsatta, tänkt att du ska sätta dig och stå kvar).

Så du kan ha en tanke, och du kan välja att göra något helt annat.

I en studie har man sett att personer som fått instruktionen att gå runt i ett rum samtidigt som man på ett papper läser  ”du kan inte gå omkring i ett rum” upprepade gånger klarar av smärta 50% bättre än de som inte läst papperet. Varför? När man precis gjort något samtidigt som man fick budskapet att man inte kan göra just det gnuggar upplevelsen av sig i de verbala nätverken och tanken ”jag kan inte” får inte lika stor inverkan på beteendet.

Einstein lär ha sagt ”Problem kan inte lösas med samma tankesätt som skapade dem. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka”.

Du kan träna upp ditt förhållningssätt till dina tankar så att de inte styr dina val. Tankarna dyker fortfarande upp, du kan uppmärksamma dem, och du kan samtidigt välja att agera utifrån något större.

Övandet kan bestå i att lägga märke till de tankar som kommer. Sätta namn på olika kluster av tankar som du vet är ohjälpsamma och för dig i fel riktning och när de sedan dyker upp så kan du mentalt lägga armen runt dem och tacka medvetandet för dessa tankar och sedan agera i den riktningen som du verkligen vill.

Du kan stanna upp och ta ett utifrånperspektiv, eller föreställa dig att du får råd av någon klok person du har förtroende för om den situation du brottas med.

Så länge du tror på vad tanken talar om för dig lever du i en begränsande värld. Det går att bryta tankarnas påverkan på dina val. Och när du gör det öppnas istället en värld av möjligheter där du kan agera mer fritt utifrån din djupare visdoms röst. Istället för att leva som ett rö för vinden har du möjlighet att bli ett stabilt träd av kärlek❤️ Cecilia