ACT för fysioterapeuter & arbetsterapeuter startar den 24/9 2020 i Stockholm


"En kurs som borde vara grunden i all behandling där människan som helhet och välmående står i fokus", tidigare utbildningsdeltagare.


I samarbete med Svenska Psykologiinstitutet ger Livspraktiken utbildningen ACT för Fysioterapeuter & Arbetsterapeuter, en 6 dagars fördjupande utbildning med särskilt fokus på hur man kan översätta inlärningsteoretiska principer i vårdgivarens praktiska vardag. Utbildningen är öppen för all legitimerad vårdpersonal, vi antar också andra yrkeskategorier med högskoleutbildning inom arbetsområden vi bedömer lämpliga.


Vi är väldigt glada och stolta över alla de fina utvärderingar vi fått från tidigare deltagare. Utbildningen som helhet har fått hela 5.9 poäng av 6 möjliga. Kommentarer som exempelvis "En utbildning som berikar och vidgar ditt perspektiv som behandlare", "Otroligt bra! Proffsigt! Berikande både privat & professionellt", "Som sjukgymnast arbetar jag dagligen med beteendeförändringar & ACT är en praktisk verktygslåda till att komma vidare med patienter/klienter, vilket jag kommer bära med mig hela mitt yrkesverksamma liv!" och "Jag har fått verktyg så att jag kan hjälpa patienten på riktigt" gör att vårt arbete känns väldigt meningsfullt, inspirerande och berikande.


Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha tränat på att göra beteendeanalyser samt kunna väva in beteendeinriktade och motivationshöjande behandlingsinsatser, utifrån ACT, i den mer traditionella fysioterapeutiska och arbetsterapeutiska behandlingen.


Det är en fördel om du som deltagare tidigare har kommit i kontakt med ACT, men är inget krav.


ACT utbildning Stockholm hösten 2020

 Höstens utbildningsdatum är:

Klockan 9-16 den 24-25/9,  22-23/10 och den 19-20/11, utbildningen hålls av Cecilia Olsson. leg sjukgymnast & beteendevetare samt Moa Manneberg, leg. psykolog. Anmäl dig via formuläret längst ned på sidan.


Utbildningsupplägg

Dag 1 & 2:

Att ta status på patientens beteende i form av beteendeanalys och förstå beteenden utifrån teoretisk grund. Hur vi förstärker motivationen till långsiktigt hållbara beteendeförändringar genom arbete med värdegrunder.


Dag 3 & 4:

Relational Frame Theory (RFT). Processer som understödjer förändringsarbetet. Mindfulness, Acceptans och Defusion.


Dag 5 & 6:

Fortsatt arbete med processer: Självet som kontext. Att sätta mål, göra en handlingsplan samt arbete med återfallsprevention. Behandlarens beteende som en viktig del av behandlingen. Sammanfattning av utbildningen samt utdelning av diplom.


Under hela utbildningen varvas teori med praktik samt kopplas till patientfall inom vården. Deltagarna kommer också få ta del av aktuell forskning.


Tid & Plats:

Klockan 9-16 den 24-25/9, 22-23/10 samt 19-20/11 på Wallingatan 34 i Stockholm.

Pris:

12.700:- exkl moms (för- och eftermiddagsfika ingår).


Varmt välkommen!

Fotograf: Zandra Erikshed

Många vårdgivare som deltagit i våra utbildningar upplever att de fått tillbaka arbetsglädjen, att de tycker att det är roligare att jobba igen. Den här lilla filmen förklarar varför. Se den till slutet.

Boosterworkshop 21-22/1 2021 i Stockholm!

Tidigare planerad workshop 3-4 juni ställs in pga rådande omständigheter.


I januari 2021 håller vi en Boosterworkshop för dig som tidigare gått vår ACT utbildning. Är du vårdgivare och har gått annan ACT utbildning, kontakta oss gärna så ser vi om denna workshop passar för dig!


Dagarna hålls av Moa Manneberg, leg psykolog och Cecilia Olsson, leg sjukgymnast & beteendevetare. 

Detta tillfälle är en fördjupning i ACT och kommer formas utifrån deltagarnas behov. Var kör man fast? Vad känns svårt? Var behöver man fler verktyg?

Tid & Plats: Klockan 9-16 den 21-22/1 2021 på Wallingatan 34 i Stockholm.

Pris: 4.990:- exklusive moms. För- och eftermiddagskaffe ingår.


Vill du ha mer information? Kontakta oss på info@livspraktiken.se eller ring oss på 0709778810. Anmälan görs via formuläret nedan.

Anmälan

Vi förbehåller oss rättan att ställa in utbildningen vid för få anmälningar.

Utbildning på uppdrag

Vi ger också utbildningar, workshops och kollegial handledning på uppdrag. Vill du eller din avdelning att vi kommer till dig och ger utbildningsinsatser? Kontakta oss genom formuläret nedan. Du kan också ringa oss på 0709778810. Vi ser fram emot att höra ifrån er!