Kurser ACT vt 2022

Äntligen verkar restriktionerna släppa och vi kan ses "på riktigt" igen!


Vi planerar nu för en 6 dagars utbildning i ACT för vårdgivare under våren 2022 med troligt startdatum i slutet av mars. Om du vill ha information om kursen kan du mejla oss på info@livspraktiken.se så skickar vi all information när datumen är satta.

För tidigare kursdeltagare planeras ett uppföljningstillfälle som troligen kommer att ligga i maj. Vill du få information om detta tvådagarstillfälle mejla oss på info@livspraktiken.se så skickar vi information så snart datumen är klara!

Ser så mycket fram emot att ses och arbeta tillsammans med er igen!

Digitala kurser i ACT för vårdgivare våren 2021

Under den pågående pandemin har vi tyvärr behövt ställa in våra fysiska utbildningar. Nu finns även möjlighet att utbilda sig i ACT digitalt!


Om du känner dig nyfiken på ACT och vill ta reda på hur du skulle kunna använda dig av ACT i ditt behandlingsarbete, anmäl dig till vår tvådagars introduktionsworkshop den 28/4 & 5/5 2021! 


Under två onsdagar kommer vi kort stanna upp vid den teoretiska förankringen och sedan varva teori med praktik för att du ska få en förståelse för- och upplevelse av vad ACT egentligen är. Vi kommer också diskutera hur vi inom vården kan använda oss av den här kunskapen.


Workshopen ges via Teams och du kan ansluta varifrån du vill, hur smidigt och enkelt som helst - Du är varmt välkommen!


Kostnad: 3.990:- exkl moms

Anmäl dig via formuläret längst ned på sidan

ACT för fysioterapeuter & arbetsterapeuter 


Under pandemin har vi valt att ställa in våra fysiska kurser, men digitala kurser finns våren 2021. Vi kommer återuppta dessa när vi ser att möjligheten finns.

"En kurs som borde vara grunden i all behandling där människan som helhet och välmående står i fokus", tidigare utbildningsdeltagare.


I samarbete med Svenska Psykologiinstitutet ger Livspraktiken utbildningen ACT för Fysioterapeuter & Arbetsterapeuter, en 6 dagars fördjupande utbildning med särskilt fokus på hur man kan översätta inlärningsteoretiska principer i vårdgivarens praktiska vardag. Utbildningen är öppen för all legitimerad vårdpersonal, vi antar också andra yrkeskategorier med högskoleutbildning inom arbetsområden vi bedömer lämpliga.


Vi är väldigt glada och stolta över alla de fina utvärderingar vi fått från tidigare deltagare. Utbildningen som helhet har fått hela 5.9 poäng av 6 möjliga. Kommentarer som exempelvis "En utbildning som berikar och vidgar ditt perspektiv som behandlare", "Otroligt bra! Proffsigt! Berikande både privat & professionellt", "Som sjukgymnast arbetar jag dagligen med beteendeförändringar & ACT är en praktisk verktygslåda till att komma vidare med patienter/klienter, vilket jag kommer bära med mig hela mitt yrkesverksamma liv!" och "Jag har fått verktyg så att jag kan hjälpa patienten på riktigt" gör att vårt arbete känns väldigt meningsfullt, inspirerande och berikande.


Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha tränat på att göra beteendeanalyser samt kunna väva in beteendeinriktade och motivationshöjande behandlingsinsatser, utifrån ACT, i den mer traditionella fysioterapeutiska och arbetsterapeutiska behandlingen.


Det är en fördel om du som deltagare tidigare har kommit i kontakt med ACT, men är inget krav.


ACT utbildning för vårdgivare 


Utbildningsupplägg

Dag 1 & 2:

Att ta status på patientens beteende i form av beteendeanalys och förstå beteenden utifrån teoretisk grund. Hur vi förstärker motivationen till långsiktigt hållbara beteendeförändringar genom arbete med värdegrunder.


Dag 3 & 4:

Relational Frame Theory (RFT). Processer som understödjer förändringsarbetet. Mindfulness, Acceptans och Defusion.


Dag 5 & 6:

Fortsatt arbete med processer: Självet som kontext. Att sätta mål, göra en handlingsplan samt arbete med återfallsprevention. Behandlarens beteende som en viktig del av behandlingen. Sammanfattning av utbildningen samt utdelning av diplom.


Under hela utbildningen varvas teori med praktik samt kopplas till patientfall inom vården. Deltagarna kommer också få ta del av aktuell forskning. 

Pris:

12.700:- exkl moms (för- och eftermiddagsfika ingår).


Varmt välkommen!

Fotograf: Zandra Erikshed

Många vårdgivare som deltagit i våra utbildningar upplever att de fått tillbaka arbetsglädjen, att de tycker att det är roligare att jobba igen. Den här lilla filmen förklarar varför. Se den till slutet.

Boosterworkshop online den 12/3, 23/4 och den 26/5 2021!

Under pandemin har vi tyvärr behövt ställa in våra fysiska kurser. Däremot kan du vidareutveckla dina ACT färdigheter med oss online under våren. Utbildningsdagarna kommer att hållas live via Teams och du kan enkelt ansluta dig varifrån du vill genom att klicka på den inbjudan du får i din epost.


Våren 2021 håller vi följande utbildningsdagar:


Fredagen den 12/3 klockan 13-16 håller vi utbildningen "Att ta hjälp av ACT i tider av stora förändringar" Globalt har vi under en längre tid befunnit oss i en annorlunda värld. Att förändring påverkar märks kanske allra mest när den drabbar många personer samtidigt. Men stora  och ofrivilliga förändringar pågår och påverkar väldigt ofta de människor vi träffar inom vården. Det kan till exempel vara förlust av en tidigare funktion eller sorgen efter en anhörig. Man kan behöva hitta fotfästet igen, i en till synes helt ny värld. Under den här eftermiddagen kommer vi titta på hur vi utifrån ACT kan hjälpa och stötta när stora förändringar drabbar.


Kostnad: 1.100:- ex moms (vid anmälan till samtliga tre workshops ges en rabatt och den totala kostnaden blir då 2.700:- ex moms) 


Fredagen den 23/4 klockan 13-16 ger vi utbildningen "Varför gör de som de gör och vad kan jag göra åt saken?!" En eftermiddag där vi fräschar upp våra kunskaper gällande inlärningsteori och hur vi kan applicera den i vårt patientarbete. Vi kommer också gå igenom olika sätt att undersöka beteenden och hur vi kan tydliggöra hjälpsamma och ohjälpsamma mönster. Allt för att få en ökad förståelse för patientens beteende och hur vi kan underlätta för bättre resultat.


Pris: 1.100:- ex moms (vid anmälan till samtliga tre workshops ges en rabatt och den totala kostnaden blir då 2.700:- ex moms)


Onsdagen den 26/5 klockan 13-16 ger vi utbildningen "Hållbara behandlare"  eftermiddag Vad är det som kan göra oss människor mer hållbara och hur kan vi använda oss av ACT för att nå dit? Eftermiddagen innehåller konkreta råd och tips på hur vi kan främja vår egen, och andras, hållbarhet.


Pris: 1.100:- ex moms (vid anmälan till samtliga tre workshops ges en rabatt och den totala kostnaden blir 2.700:- ex moms).Vill du ha mer information? Kontakta oss på info@livspraktiken.se eller ring oss på 0709778810. Anmälan görs via formuläret nedan.

Anmälan

Utbildning på uppdrag

Vi ger också utbildningar, workshops och kollegial handledning på uppdrag. Vill du eller din avdelning att vi kommer till dig och ger utbildningsinsatser? Kontakta oss genom formuläret nedan. Du kan också ringa oss på 0709778810. Vi ser fram emot att höra ifrån er!