ACT för fysioterapeuter & arbetsterapeuter med start den 12/9 2019 i Stockholm

"En kurs som borde vara grunden i all behandling där människan som helhet och välmående står i fokus", tidigare utbildningsdeltagare.


I samarbete med Svenska Psykologiinstitutet ger Livspraktiken utbildningen ACT för Fysioterapeuter & Arbetsterapeuter, en 6 dagars fördjupande utbildning med särskilt fokus på hur man kan översätta inlärningsteoretiska principer i vårdgivarens praktiska vardag. Utbildningen är öppen för all legitimerad vårdpersonal, vi antar också andra yrkeskategorier med högskoleutbildning inom arbetsområden vi bedömer lämpliga.


Vi är väldigt glada och stolta över alla de fina utvärderingar vi fått från tidigare deltagare. Utbildningen som helhet har fått hela 5.9 poäng av 6 möjliga. Kommentarer som exempelvis "En utbildning som berikar och vidgar ditt perspektiv som behandlare", "Otroligt bra! Proffsigt! Berikande både privat & professionellt", "Som sjukgymnast arbetar jag dagligen med beteendeförändringar & ACT är en praktisk verktygslåda till att komma vidare med patienter/klienter, vilket jag kommer bära med mig hela mitt yrkesverksamma liv!" och "Jag har fått verktyg så att jag kan hjälpa patienten på riktigt" gör att vårt arbete känns väldigt meningsfullt, inspirerande och berikande.


Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha tränat på att göra beteendeanalyser samt kunna väva in beteendeinriktade och motivationshöjande behandlingsinsatser, utifrån ACT, i den mer traditionella fysioterapeutiska och arbetsterapeutiska behandlingen.


Det är en fördel om du som deltagare tidigare har kommit i kontakt med ACT, men är inget krav.


ACT utbildning Stockholm hösten 2019

 Höstens utbildningsdatum är:

Klockan 9-16 den 12-13/9, 10-11/10 och 7-8/11 och hålls av Cecilia Olsson. leg sjukgymnast & beteendevetare, Moa Manneberg, leg. psykolog samt Andreas Larsson, leg psykolog. Anmäl dig via formuläret längst ned på sidan.


Utbildningsupplägg

Dag 1 & 2:

Att ta status på patientens beteende i form av beteendeanalys och förstå beteenden utifrån teoretisk grund. Hur vi förstärker motivationen till långsiktigt hållbara beteendeförändringar genom arbete med värdegrunder.


Dag 3 & 4:

RFT samt forskningsläget. Processer som understödjer förändringsarbetet. Mindfulness, Acceptans och Defusion.


Dag 5 & 6:

Fortsatt arbete med processer: Självet som kontext. Att sätta mål, göra en handlingsplan samt arbete med återfallsprevention. Behandlarens beteende som en viktig del av behandlingen. Sammanfattning av utbildningen samt utdelning av diplom.


Under hela utbildningen varvas teori med praktik samt kopplas till patientfall inom vården. Deltagarna kommer också få ta del av aktuell forskning.


Tid & Plats:

Klockan 9-16 den 12-13/9, 10-11/10 samt 7-8/11 på Wallingatan 34 i Stockholm.

Pris:

12.700:- exkl moms (för- och eftermiddagsfika ingår).


Varmt välkommen!

Fotograf: Zandra Erikshed

Många vårdgivare som deltagit i våra utbildningar upplever att de fått tillbaka arbetsglädjen, att de tycker att det är roligare att jobba igen. Den här lilla filmen förklarar varför. Se den till slutet.

Våren 2019 håller vi en Boosterworkshop för dig som tidigare gått vår ACT utbildning. Är du vårdgivare och har gått annan ACT utbildning, kontakta oss gärna så ser vi om denna workshop passar för dig!


Dagarna hålls av Katarina Blom, leg psykolog och medförfattare av boken "Lycka på fullt allvar" och Cecilia Olsson, leg sjukgymnast & beteendevetare. Katarina är en av Sveriges mest populära föreläsare och kommer visa oss hur vi som vårdgivare kan använda oss av positiv psykologi i vårat behandlingsarbete.


Tid & Plats: Klockan 9-16 den 23-24/5 på Wallingatan 34 i Stockholm.

Pris: 4.990:- exklusive moms. För- och eftermiddagskaffe ingår.


Vill du ha mer information? Kontakta oss på info@livspraktiken.se eller ring oss på 0709778810. Anmälan görs via formuläret nedan.

Anmälan

Vi förbehåller oss rättan att ställa in utbildningen vid för få anmälningar.

Utbildning på uppdrag

Vi ger också utbildningar, workshops och kollegial handledning på uppdrag. Vill du eller din avdelning att vi kommer till dig och ger utbildningsinsatser? Kontakta oss genom formuläret nedan. Du kan också ringa oss på 0709778810. Vi ser fram emot att höra ifrån er!