Kurser ACT vt 2022

Äntligen verkar restriktionerna släppa och vi kan ses "på riktigt" igen!

Under våren håller vi 6 dagars utbildningen ACT för vårdgivare i Stockholm med startdatum den 29/3 2022.

För tidigare kursdeltagare håller vi ett boostertillfälle i Stockholm den 10-11/5 2022. 

Vi håller oss självklart uppdaterade vad gäller Covid restriktioner och kommer att anpassa utifrån de direktiv som finns. Mer information om våra utbildningar samt anmälan hittar du om längre ner på sidan.

Vi ser så mycket fram emot att få träffas och arbeta tillsammans med er igen!

ACT för fysioterapeuter & arbetsterapeuter 


"En kurs som borde vara grunden i all behandling där människan som helhet och välmående står i fokus", tidigare utbildningsdeltagare.


I samarbete med Svenska Psykologiinstitutet ger Livspraktiken utbildningen ACT för vårdgivare, en 6 dagars fördjupande utbildning med särskilt fokus på hur man kan översätta inlärningsteoretiska principer i vårdgivarens praktiska vardag. Utbildningen är öppen för all legitimerad vårdpersonal, vi antar också andra yrkeskategorier med högskoleutbildning inom arbetsområden vi bedömer lämpliga.


Vi är väldigt glada och stolta över alla de fina utvärderingar vi fått från tidigare deltagare. Utbildningen som helhet har fått hela 5.9 poäng av 6 möjliga. Kommentarer som exempelvis "En utbildning som berikar och vidgar ditt perspektiv som behandlare", "Otroligt bra! Proffsigt! Berikande både privat & professionellt", "Som sjukgymnast arbetar jag dagligen med beteendeförändringar & ACT är en praktisk verktygslåda till att komma vidare med patienter/klienter, vilket jag kommer bära med mig hela mitt yrkesverksamma liv!" och "Jag har fått verktyg så att jag kan hjälpa patienten på riktigt" gör att vårt arbete känns väldigt meningsfullt, inspirerande och berikande.


Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha tränat på att göra beteendeanalyser samt kunna väva in beteendeinriktade och motivationshöjande behandlingsinsatser, utifrån ACT, i den mer traditionella fysioterapeutiska och arbetsterapeutiska behandlingen.


Det är en fördel om du som deltagare tidigare har kommit i kontakt med ACT, men är inget krav.


ACT utbildning för vårdgivare 

Utbildare: Vårens utbildning hålls av Moa Manneberg, leg psykolog samt Cecilia Olsson, leg sjukgymnast & beteendevetare.
Datumen är: 29-30/3, 26-27/4 samt 23-24/5.

Tid & Plats: Samtliga dagar håller utbildningen på mellan klockan 9-16, med en timmes lunchpaus, på Wallingatan 34 i Stockholm.
Pris: 12.700:- exkl moms, detta inkluderar för- och eftermiddagskaffe.

Utbildningsupplägg

Dag 1 & 2:

Att ta status på patientens beteende i form av beteendeanalys och förstå beteenden utifrån teoretisk grund. Hur vi förstärker motivationen till långsiktigt hållbara beteendeförändringar genom arbete med värdegrunder.


Dag 3 & 4:

Relational Frame Theory (RFT). Processer som understödjer förändringsarbetet. Mindfulness, Acceptans och Defusion.


Dag 5 & 6:

Fortsatt arbete med processer: Självet som kontext. Att sätta mål, göra en handlingsplan samt arbete med återfallsprevention. Behandlarens beteende som en viktig del av behandlingen. Sammanfattning av utbildningen samt utdelning av diplom.


Under hela utbildningen varvas teori med praktik samt kopplas till patientfall inom vården. 


Vill du ha mer information? Kontakta oss på info@livspraktiken.se eller ring oss på 0709778810. Anmälan görs via formuläret nedan.


Hoppas vi ses i vår!

Fotograf: Zandra Erikshed

Många vårdgivare som deltagit i våra utbildningar upplever att de fått tillbaka arbetsglädjen, att de tycker att det är roligare att jobba igen. Den här lilla filmen förklarar varför. Se den till slutet.

Boosterworkshop i Stockholm den 10-11 maj 2022!

Äntligen har vi kunnat boka in ett uppföljningstillfälle för våra tidigare deltagare. Eftersom vi inte kunnat ses på ett tag är vi så taggade på att få komma igång igen! Under denna workshop kommer vi lyfta frågor kring bedömning, behandling och övningar och också fylla på med nytt för fortsatt fördjupning och utveckling i vårt ACT arbete.


Utbildare: Dagarna hålls av Moa Manneberg, leg psykolog samt Cecilia Olsson, leg sjukgymnast & beteendevetare.

Datum: den 10-11/5.

Tid och Plats: Vi håller till på Wallingatan 34 och håller som vanligt på mellan 9-16.

Pris: 4.490:- exkl moms (för- och eftermiddagsfika ingår).

Vill du ha mer information? Kontakta oss på info@livspraktiken.se eller ring oss på 0709778810. Anmälan görs via formuläret nedan.

Anmälan

Utbildning på uppdrag

Vi ger också utbildningar, workshops och kollegial handledning på uppdrag. Vill du eller din avdelning att vi kommer till dig och ger utbildningsinsatser? Kontakta oss genom formuläret nedan. Du kan också ringa oss på 0709778810. Vi ser fram emot att höra ifrån er!