Kurser i ACT 

Under hösten 2023 håller vi 6 dagars utbildningen ACT för vårdgivare med start den 10 oktober i Stockholm. Denna termin håller vi till hos Svenska Läkaresällskapet, bara några minuters promenad från Centralen.


Utbildningen har ett begränsat antal platser för att ge ännu bättre möjlighet för varje deltagare att få utrymme och hjälp i sin process. Därför är det extra viktigt att boka sin plats i tid.


Vi ser så mycket fram emot att få träffas och arbeta tillsammans med er!

ACT för fysioterapeuter & arbetsterapeuter 


"En kurs som borde vara grunden i all behandling där människan som helhet och välmående står i fokus", tidigare utbildningsdeltagare.


I samarbete med Svenska Psykologiinstitutet ger Livspraktiken utbildningen ACT för vårdgivare, en 6 dagars fördjupande utbildning med särskilt fokus på hur man kan översätta inlärningsteoretiska principer i vårdgivarens praktiska vardag. Utbildningen är öppen för all legitimerad vårdpersonal, vi antar också andra yrkeskategorier med högskoleutbildning inom arbetsområden vi bedömer lämpliga.


Vi är väldigt glada och stolta över alla de fina utvärderingar vi fått från tidigare deltagare. Utbildningen som helhet har fått hela 5.9 poäng av 6 möjliga. Kommentarer som exempelvis "En utbildning som berikar och vidgar ditt perspektiv som behandlare", "Otroligt bra! Proffsigt! Berikande både privat & professionellt", "Som sjukgymnast arbetar jag dagligen med beteendeförändringar & ACT är en praktisk verktygslåda till att komma vidare med patienter/klienter, vilket jag kommer bära med mig hela mitt yrkesverksamma liv!" och "Jag har fått verktyg så att jag kan hjälpa patienten på riktigt" gör att vårt arbete känns väldigt meningsfullt, inspirerande och berikande.


Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha tränat på att göra beteendeanalyser samt kunna väva in beteendeinriktade och motivationshöjande behandlingsinsatser, utifrån ACT, i den mer traditionella fysioterapeutiska och arbetsterapeutiska behandlingen.


Det är en fördel om du som deltagare tidigare har kommit i kontakt med ACT, men är inget krav.


ACT utbildning för vårdgivare 
Datumen är: 10-11/10, 9-10/11 samt 6-7/12

Tid & Plats: Samtliga dagar håller utbildningen på mellan klockan 9-16, med en timmes lunchpaus på Klara Östra Kyrkogata 10 ( Svenska läkaresällskapet) i Stockholm.
Pris: 13.995:- exkl moms, detta inkluderar för- och eftermiddagskaffe samt lunch.


Utbildningsupplägg

Dag 1 & 2:

Att ta status på patientens beteende i form av beteendeanalys och förstå beteenden utifrån teoretisk grund. Hur vi förstärker motivationen till långsiktigt hållbara beteendeförändringar genom arbete med värdegrunder.


Dag 3 & 4:

Den underliggande teorin: Relational Frame Theory (RFT). Samt processer som understödjer förändringsarbetet. Mindfulness, Acceptans och Defusion.


Dag 5 & 6:

Fortsatt arbete med processer: Självet som kontext. Att sätta mål, göra en handlingsplan samt arbete med återfallsprevention. Behandlarens beteende som en viktig del av behandlingen. Sammanfattning av utbildningen samt utdelning av diplom.


Under hela utbildningen varvas teori med praktik samt kopplas till patientfall inom vården. 


Vill du ha mer information? Kontakta oss på info@livspraktiken.se eller ring oss på 0709778810. Anmälan görs via formuläret nedan.


Kom ihåg att vi begränsat antalet platser på denna utbildning!

Hoppas vi ses i höst!

Fotograf: Zandra Erikshed

Många vårdgivare som deltagit i våra utbildningar upplever att de fått tillbaka arbetsglädjen, att de tycker att det är roligare att jobba igen. Den här lilla filmen förklarar varför. Se den till slutet.

Boosterworkshop ht 2023!

Vi tänker det är viktigt med tid för reflektion, inspiration och påfyllning för att vi ska utvecklas i vår behandlarroll.


Därför ger vi årligen möjlighet för tidigare deltagare från grundkursen att delta i våra Boosterworkshops. I november 2022 fick vi två jättefina dagar i Stockholm där vi jobbade väldigt mycket praktiskt och hela tiden kopplade tillbaka till teorin. Härligt engagemang, mycket energi och en hel del aha-moments!


Tid & plats:  Höstens utbildningen hålls den 25-26/10 och håller på mellan klockan 9-16, med en timmes lunchpaus på Klara Östra Kyrkogata 10 ( Svenska läkaresällskapet) i Stockholm.


På Boosterworkshopen får du träffa kollegor, testa nya övningar, nytt material och kan lyfta sånt som kan vara svårt, på så sätt utvecklar vi inlärningstillfället tillsammans.


Pris: för denna tvådagars workshop är 5.995:- exkl moms. I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch.


Anmäl dig via formuläret längst ner på sidan.


Du vet väl att du också kan boka uppföljningstillfällen samt kollegial handledning till din arbetsplats? 


Vill du ha mer information? Kontakta oss på info@livspraktiken.se eller ring oss på 0709778810. Anmälan görs via formuläret nedan.

Anmälan

Utbildning på uppdrag

Vi ger också utbildningar, workshops och kollegial handledning på uppdrag. Vill du eller din avdelning att vi kommer till dig och ger utbildningsinsatser? Kontakta oss genom formuläret nedan. Du kan också ringa oss på 0709778810. Vi ser fram emot att höra ifrån er!