Om Livspraktiken

Om Livspraktiken

Livspraktiken drivs av Cecilia Olsson, leg. sjukgymnast och beteendevetare med utbildning inom psykosomatisk sjukgymnastik, klinisk psykologi, kognitiv beteendeterapi (KBT) samt Acceptance and Commitment Therapy. Hon är aktiv som föreläsare och anlitas bland annant av Hälsouniversitetet i Linköping.

 

Flexibla lösningar kring föreläsningar, kickoffer, företagsgrupper, behandling och utbildning erbjuds utifrån era behov!

 

 

ACT Workshop i Göteborg hösten 2012

När det gäller Livet!

Idag delas ofta ett arbete upp och de olika delarna utförs av specialister inom området. Ett arbetssätt som ofta fungerar bra och optimerar funktioner och processer inom respektive del.

 

Vi som arbetar med människor vet att detta arbetssätt inte alltid fungerar när det gäller livet och vårt fysiska och psykiska välbefinnande. Då krävs en annan lösning för att individen ska komma vidare i sin livssituation.

Livspraktiken skräddarsyr behandling och utbildning utifrån ett helhetsperspektiv där individens inneboende resurser stärks och långsiktigt bestående beteendeförändringar främjas. Med KBT-inriktning arbetar man med tankar, känslor och beteenden samtidigt som kroppen tas med som en lika viktig del i processen.