Föreläsningar och workshops

 

I samarbete med Svenska Psykologiinstitutet ger Livspraktiken

 

ACT för fysioterapeuter & arbetsterapeuter

 

Höstens utbildningsdatum i Stockholm är 27-28/9, 25-26/10 och den 20-21/11. Anmälningsformulär längst ned på sidan.

 

 

Utbildningsdatum i Stockholm för våren 2018 är 15-16/3, 12-13/4 & den 8-9/5, utbildningen hålls av Cecilia Olsson, leg. sjukgymnast & beteendevetare, Moa Manneberg, leg. psykolog samt Tobias Lundgren, fil. dr.,leg. psykolog & leg. psykoterapeut. Anmälan sker via formulär längst ned på sidan.

 

 

6 dagars fördjupande utbildning i ACT för fysioterapeuter och arbetsterapeuter med särskilt fokus på att översätta inlärningsteoretiska principer i praktiken med hjälp av patientfall och termer från fysioterapeutens och arbetsterapeutens vardag.

 

Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha tränat på att göra beteendeanalyser samt kunna väva in beteendeinriktade och motivationshöjande behandlingsinsatser, utifrån ACT, i den mer traditionella fysioterapeutiska och arbetsterapeutiska behandlingen.

 

Det är en fördel om du som deltagare tidigare har kommit i kontakt med ACT.

 

 

Dag1 & 2: Varför vi gör som vi gör. Att ta status på patientens beteende i form av beteendeanalys och förstå beteenden utifrån teoretisk grund (RFT och inlärningsteori). Motivation till långsiktigt hållbara beteendeförändringar. Arbete med värdegrunder.

 

Dag 3 & 4: Processer som understödjer förändringsarbetet. Mindfulness, acceptans, defusion och självet som kontext.

 

Dag 5 & 6: Att omsätta ord till handling, fortsatt arbete med att använda processerna på ett sätt som möjliggör omsättandet av värdegrunder till konkreta och ändamålsenliga handlingar. Att sätta mål, göra en handlingsplan samt arbeta med återfallsprevention.

Den reflekterande behandlaren. Om kommunikation, förstärkning, undvikande, öppenhet och närvarande i mötet med patienten. Behandlarens beteende som en viktig och stor del av behandlingen. Sammanfattning av utbildningen.

 

Tid & plats för hösten: 27-28/9, 25-26/10 samt 20-21/11 på Wallingatan 34 i Stockholm.

Tid & plats: 15-16/3, 12-13/4 samt 8-9/5 på Bolinders plan 1 i Stockholm.

 

Pris: 12.700:- exkl moms (inkl för- och eftermiddagsfika)

 

Varmt välkommen!

 

Observera att du vid anmälan ska se texten "Tack för din anmälan" under formuläret som bekräftelse på att din anmälan gått iväg. Om du har problem mad att få iväg din anmälan eller känner dig osäker på om den gått iväg, vänligen mejla nedstående uppgifter till info@livspraktiken.se för anmälan istället. Detta då vi har uppmärksammats på vissa problem med anmälningsformuläret, men ännu ej funnit orsaken. Vänligen, Livspraktiken

ACT för fysioterapeuter & arbetsterapeuter 6 dagars utbildning (12.700:- exkl moms)
Anmäler intresse för nästa upföljningstillfälle (endast för tidigare utbildningsdeltagare)
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag är införstådd med att min anmälan är bindande
 

 

Vi förebehåller oss rätten att ställa in vid för få deltagare.

 

 

Vill du veta hur denna utbildning kan ges till ditt team på kliniken, eller har andra frågor, är du välkommen att kontakta Livspraktiken på 0709-77 88 10 alt info@livspraktiken.se

Vår insida, andras utsida

"Each of us compare our inside to others´outside, and our picture of the human condition is ever distorted as a result"