ACT för fysioterapeuter & arbetsterapeuter

"En kurs som borde vara grunden i all behandling där människan som helhet och välmående står i fokus", tidigare utbildningsdeltagare.


I samarbete med Svenska Psykologiinstitutet ger Livspraktiken utbildningen ACT för Fysioterapeuter & Arbetsterapeuter, en 6 dagars fördjupande utbildning med särskilt fokus på hur man kan översätta inlärningsteoretiska principer i vårdgivarens praktiska vardag. Utbildningen är öppen för all legitimerad vårdpersonal, vi antar också andra yrkeskategorier med högskoleutbildning inom arbetsområden vi bedömer lämpliga.


Vi är väldigt glada och stolta över alla de fina utvärderingar vi fått från tidigare deltagare. I våras fick utbildningen som helhet hela 5.9 poäng av 6 möjliga, och det är ungefär där det brukar ligga. Kommentarer som exempelvis "En utbildning som berikar och vidgar ditt perspektiv som behandlare", "Otroligt bra! Proffsigt! Berikande både privat & professionellt", "Som sjukgymnast arbetar jag dagligen med beteendeförändringar & ACT är en praktisk verktygslåda till att komma vidare med patienter/klienter, vilket jag kommer bära med mig hela mitt yrkesverksamma liv!" och "Jag har fått verktyg så att jag kan hjälpa patienten på riktigt" gör att vårt arbete känns väldigt meningsfullt, inspirerande och berikande.


Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha tränat på att göra beteendeanalyser samt kunna väva in beteendeinriktade och motivationshöjande behandlingsinsatser, utifrån ACT, i den mer traditionella fysioterapeutiska och arbetsterapeutiska behandlingen.


Det är en fördel om du som deltagare tidigare har kommit i kontakt med ACT, men är inget krav.


ACT utbildning Stockholm våren 2019

Vårens utbildningsdatum är:

Klockan 9-16 den 28-29/3, 9-10/5 och 4-5/6 och hålls av Cecilia Olsson. leg sjukgymnast & beteendevetare, Moa Manneberg, leg. psykolog samt Andreas Larsson, leg psykolog. Anmäl dig via formulär längst ned på sidan.


ACT utbildning Stockholm hösten 2018

Höstens utbildningsdatum är:

Klockan 9-16 den 27-28/9, 25-26/10 och 20-21/11 och hålls av Cecilia Olsson, leg. sjukgymnast & beteendevetare samt Andreas Larsson, leg. psykolog. Anmälan sker genom formulär längst ned på sidan.
Utbildningsupplägg

Dag 1 & 2:

Att ta status på patientens beteende i form av beteendeanalys och förstå beteenden utifrån teoretisk grund. Hur vi förstärker motivationen till långsiktigt hållbara beteendeförändringar genom arbete med värdegrunder.


Dag 3 & 4:

Processer som understödjer förändringsarbetet. Mindfulness, Acceptans, Defusion och Självet som kontext.


Dag 5 & 6:

Att sätta mål, göra en handlingsplan samt arbete med återfallsprevention. Behandlarens beteende som en viktig del av behandlingen. Sammanfattning av utbildningen samt utdelning av diplom.


Under hela utbildningen varvas teori med praktik samt kopplas till patientfall inom vården. Deltagarna kommer också få ta del av aktuell forskning.


Tid & Plats:

Klockan 9-16 den 27-28/9, 25-26/10 samt den 20-21/11 på Wallingatan 34 i Stockholm.

Pris:

12.700:- exkl moms (för- och eftermiddagsfika ingår).


Varmt välkommen!

Fotograf: Zandra Erikshed

Många vårdgivare som deltagit i våra utbildningar upplever att de fått tillbaka arbetsglädjen, att de tycker att det är roligare att jobba igen. Den här lilla filmen förklarar varför. Se den till slutet.

Anmälan

Utbildning på uppdrag

Vi ger också utbildningar och workshops på uppdrag. Vill du eller din avdelning att vi kommer till dig och ger utbildningsinsatser? Kontakta oss genom formuläret nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån er!