Agera med ACT

Agera med ACT

ACT hjälper dig att leva ett så vitalt och meningsfullt liv som möjligt! Genom upplevelsebaserade övningar, ödmjukhet och en portion humor kan du hitta det som verkligen är viktigt i ditt liv och du kan få hjälp att titta på hur det du gör idag fungerar för dig på lång sikt.

 

När Alice i Underlandet gått vilse och frågar katten om vägen, så undrar katten var hon är på väg. Alice vet inte vart hon ska och katten menar att då spelar det inte någon roll vilken väg hon tar...

 

Genom att ta reda på vad du vill att ditt liv ska handla om och vem du vill vara som person så får du en kompass i livet som gör det lättare för dig att välja det som blir bra för dig på lång sikt.

ACTs sex kärnprocesser

Värdegrund; det som är riktigt viktigt för just dig

Mindfulness; att kunna uppleva den inre och yttre verkligheten som den är just nu

Acceptans; kunna uppleva obehag när det resulterar i att du kan göra det som är viktigt för dig

Defusion; Dina tankar påverkar ditt beteende, men de är inte ditt beteende

Själv som kontext; Ett perspektiv som ger dig ökad flexibilitet

Ändamåls-enligt handlande; Att göra det som krävs för att börja leva det liv du vill, allt utifrån din egen takt

 

Copyright Steven Hayes

Vår insida, andras utsida

"Each of us compare our inside to others´outside, and our picture of the human condition is ever distorted as a result"